Skip to main content

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) ; Amendement; Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet open overheid ten opzichte van de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur ongedaan wordt gemaakt

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)